Nuus

Gesondheidsversekering: gay ouers word nie volgens die versekeringswet as ouers beskou nie


OLG Celle: Ouerskap moet permanent wees

Ongetroude en ongetroude ouers van dieselfde geslag van 'n kind wat deur surrogaatskap uitgevoer word, word nie volgens die versekeringswet as ouers beskou nie. Daarom kan 'n privaat gesondheidsversekerde nie versoek dat die kind wat sodoende gebore word, by sy gesondheidsversekeringskontrak opgeneem word nie, het die Hoër Streekhof (OLG) Celle beslis in 'n uitspraak wat op Maandag 11 Maart 2019 aangekondig is (lêernaal: U 178/18).

In die spesifieke geval het die eiser en polishouer in dieselfde geslagsverhouding met sy maat gewoon. Hulle was nie getroud of saam nie. Aangesien hulle kinders wou hê, het hulle die hulp van 'n surrogaatmoeder in die VSA gebruik. In Duitsland is surrogaatskap verbode.

Met die spermskenking van 'n maat is haar kind uiteindelik in die Verenigde State gebore. Die Superior Court in Kalifornië verklaar dat die gay paartjie die ouers van die kind is. Die polishouer en sy maat is ook geregistreer as ouers van die kind in die geboortesertifikaat van die verantwoordelike registerkantoor.

Toe die eiser gevra het dat die kind by sy private gesondheidsversekeringskontrak opgeneem moet word en privaat verseker moet word, het die versekeraar geweier.

Die betrokke versekeringsvoorwaardes maak voorsiening vir die aanvullende versekering van die kind indien die versekering vir een ouer ten minste drie maande ten tyde van die geboorte bestaan ​​en die aansoek om toelating binne twee maande na die geboorte gedoen word.

Die eiser is egter nie 'n ouer ingevolge die versekeringsreg nie, daarom het die OLG in sy uitspraak van 28 Februarie 2019 beslis dat hy nie herversekering van die kind van sy maat sou kon aanvra nie. Wie 'n 'ouer' is, moet die Duitse ouerskapswet, wat dieselfde geslagswet is, nakom. Ek ken nie ouerskap nie. Ouerskap benodig gereeld 'n moeder en 'n vader.

Volgens 'n beslissing van die Federal Court of Justice (BGH) van 10 Desember 2014, kan ouers van dieselfde geslag van begeerte ook die kind gelykstel met sosiaal-gelykstaande ouerskap, soos die geval is met ouers van verskillende geslagte (Az .: XII ZB 463/13; JurAgentur-aankondiging vanaf 19 Desember 2014). Die voorvereiste hiervoor is egter dat “ouerskap langtermyn en wettig gevestig is”.

Dit ontbreek hier omdat die polishouer en die biologiese vader van die kind nie getroud is nie, of ook 'n vennoot was. Toe 'n Amerikaanse hof ouerskap toegeken het, is daar ook nie ondersoek of die saamwoon stabiel en permanent was nie. FLE

Inligting oor skrywers en bronneVideo: The War on Drugs Is a Failure (Oktober 2021).