Nuus

Oekraïense surrogaatmoeders word as 'n wettige moeder beskou


BGH: Besluit van buitelandse owerhede is nie bindend vir Duits nie

As paartjies met 'n onvervulde begeerte om kinders te hê nog steeds ouers word met die hulp van 'n surrogaatmoeder wat in die buiteland woon, geld die erkenning van wettige moederskap deur buitelandse owerhede in Duitsland meestal nie. Volgens die Duitse wet is die wettige moeder die vrou wat die kind gebore het - d.w.s. die surrogaatmoeder, het die Federale Geregshof (BGH) in Karlsruhe beslis in twee beslissings wat op Dinsdag 23 April 2019 gepubliseer is (lêernaal: XII ZB 530/17 en XII ZB 320/17). Duitse owerhede is slegs hierdeur gebonde as 'n buitelandse hof en nie 'n gesag wettige moederskap bepaal het nie.

In die eerste beslissende saak het 'n egpaar uit die Dortmund-omgewing gehelp met die begeerte om kinders met kunsmatige inseminasie te hê. Die vrou se eiersel wat met die semen van die man bevrug is, is vir 'n surrogaatmoeder in die Oekraïne gebruik. Surrogaatskap is onwettig in Duitsland, maar wettig in die Oekraïne.

Die surrogaatmoeder het die kind uiteindelik in Desember 2015 gebaar. Sy het gemagtig dat die Duitse egpaar die wettige ouers moet wees. Die Oekraïense registerkantoor het die man erken as 'n wettige vader en die Duitse vrou as 'n wettige moeder.

Registrasie gekorrigeerde registrasie

Die egpaar het hul kind ná hul terugkeer na Duitsland in die geboortegister laat registreer. Die vrou is ook as die wettige moeder geregistreer. Maar toe die registerkantoor uitvind oor die surrogaatskap, het dit die inskrywing reggestel. Volgens die Duitse wetgewing is die wettige moeder die vrou wat die kind gebore het, hier die Oekraïense surrogaatmoeder.

Die egpaar het onsuksesvol daarop gewys dat surrogaatskap wettig in die Oekraïne is en dat die Oekraïense owerhede haar as wettige ouers erken het.

In die tweede geval het die registerkantoor ook geweier om wettige moederskap in die geboortegister te registreer. Ook hier het 'n egpaar uit Nedersakse die dienste van 'n surrogaatmoeder in die Oekraïne gebruik vir die geboorte van hul kind.

In sy besluite van 20 Maart 2019 beslis die BGH dat die vrou wat die kind gebaar het volgens die Duitse wet die wettige moeder is. Of die Oekraïense of Duitse wetgewing in spesifieke gevalle van toepassing is, hang af van die "gewone woning" van die versorger in die geval van minderjariges, veral pasgeborenes. As die versorgers hul 'gewone verblyf' in die Oekraïne het, geld die Oekraïense wetgewing. Dan sou die besluit van die Oekraïense owerhede later bindend wees vir die Duitse registerkantoor.

Maar in beide gevalle is dit volgens die BGH nie die geval nie. Volgens die werklike omstandighede was die Duitse paartjies se verblyf in die Oekraïne slegs 'tydelik'. Die kinders wat deur surrogaatma's gebore is, moet van die begin af saam met hul biologiese ouers in Duitsland gaan woon.

Wettige moeders is surrogaatmoeders

Aangesien daar geen gewoonteverblyf in die Oekraïne was nie, is die Duitse wetgewing van toepassing op die erkenning van wettige moederskap. Hiervolgens is die twee mans in albei gevalle die wettige vaders van die kinders. Die kinders sou ook Duitse burgerskap verwerf het. Wettige moeders is surrogaatmoeders omdat hulle die kinders gebaar het.

In die eerste geval het die partye ooreengekom oor die aanneming van die kind deur die vrou, het die BGH benadruk. Dit gee hulle goeie kanse om wettige kraam te bekom deur middel van 'n aannemingsprosedure. Tot dan is dit egter nie sy nie, maar die surrogaatmoeder wat die wettige moeder is.

Reeds op 5 September 2018 het die BGH reeds beslis dat beslissings deur 'n buitelandse hof oor wettige moederskap deur die Duitse owerhede erken moes word (lêernaal: XII ZB 224/17; JurAgentur-kennisgewing van 9 Oktober 2019). Anders as besluite deur buitelandse owerhede, is dit bindend volgens die Duitse wetgewing.

Die Hoër Regionale Hof (OLG) Frankfurt am Main het op 28 Februarie 2019 beslis dat surrogaatskap in beginsel nie die aanneming van die kind deur sy biologiese Duitse moeder verhoed nie (Az .: 1 UF 71/18; JurAgentur-aankondiging van 13 Maart 2019) . Dit is van kardinale belang dat die aanneming die kind se beste belange dien en dat 'n 'hegte en liefdevolle band' tussen die moeder en die kind verwag kan word.

Die OLG München het op 12 Februarie 2018 'n soortgelyke besluit geneem in die geval van 'n gay egpaar (Az .: 33 UF 1152/17; JurAgentur-aankondiging van 17 Mei 2018). Die egpaar het ouers geword met behulp van 'n anonieme eierskenking en 'n surrogaatma wat in die Oekraïne woon. Die eiersel is bevrug met die semen van een van die mans

Toe die ander vennoot die aanneming van die kind versoek, het die jeugwelsynskantoor en die distrikshof in München geweier. Die aanneming was nie nodig nie. Volgens Duitse wetgewing en onsedelikheid was surrogaatskap onwettig.

"Wanneer die aannemingsversoek beoordeel word, is dit slegs 'n kwessie van die welstand van die kind en die voorspelling van die ontwikkeling van 'n ouer-kind-verhouding," het die OLG besluit. As die aanneming nietemin geweier word, is daar 'n inmenging in die regte van die kind. FLE

Inligting oor skrywers en bronne


Video: agressie in de klas voor peda (Oktober 2021).