Holistiese medisyne

Outogene opleiding

Outogene opleiding


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Outogene opleiding (AT) is 'n ontspanningsproses. Die term "autogeen" bestaan ​​uit die Griekse woord "auto", wat "oorspronklik" of "outomaties" beteken, en die Latynse woord "genero" vir "om te genereer", "om te produseer". Dit gaan dus oor die skep van ontspanning. Dit werk in outogene opleiding via die sogenaamde autosuggestie, 'n soort self-invloed. Deur herhaaldelik sekere sinne vir jouself te sê, moet 'n ontspanningsreaksie in die liggaam en psige bewerkstellig word. Die opleiding word beskou as 'n soort self-hipnose en is oorspronklik ontwikkel en gebruik vir psigoterapie. Hierdie ontspanningsprosedure is ook wydverspreid buite psigoterapie en word deur baie mense gebruik om meer ontspanning in die alledaagse lewe te vind en sodoende hul lewensgehalte te verbeter.

By die aanleer van outogene opleiding word daar onderskeid getref tussen die oefeninge op die basiese of laer vlak, die oefeninge van die intermediêre vlak en die oefeninge op die boonste vlak. Die oefeninge moet die beste onder professionele leiding aangeleer word voordat hulle onafhanklik gebruik word. Die opleiding word gewoonlik in groepkursusse aangebied, maar in sommige gevalle ook in individuele sessies. Die proses kan byvoorbeeld aangeleer word in kursusse by die sentrum vir volwassenes. Intussen is 'n groot aantal klankboeke beskikbaar, wat die basiese beginsels van outogene opleiding moet oordra.

Geskiedenis van outogene opleiding

Die Duitse psigiater en neuroloog Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) het die proses van outogene opleiding in 1932 gestig met die publikasie van sy boek "Das autogen Training". Ontspanningsmetodes soos joga en zen bestaan ​​al duisende jare gelede in Indië en Japan, maar hulle is nou verweef met die wêreldbeskouing of godsdiens. Johannes Heinrich Schultz het egter 'n tegniek ontwikkel wat sonder enige godsdiens of kulturele agtergrond was en aanvanklik uitsluitlik in die konteks van psigoterapie gebruik is. Dit was gebaseer op sy jarelange waarnemings in 'n praktyk vir hipnose. In 1926 word sy eerste werk oor outogene orgaanoefeninge gepubliseer. Schultz noem sy metode aanvanklik "konsentratiewe self-ontspanning". Johannes Heinrich Schultz se bevindings is oor die jare uitgebrei.

Hoe outogene opleiding werk

Johannes Heinrich Schultz het in baie jare in die praktyk vir hipnose opgemerk dat mense in staat is om hulself net deur hul verbeelding in 'n toestand van diep ontspanning te plaas. Hy het gevind dat verbeelding iets in die liggaam kan verander: as u byvoorbeeld met al u krag voorstel dat die vel van 'n arm baie warm voel, kan u 'n meetbare temperatuurverhoging op hierdie gebied bereik.

Hierdie verskynsel, wat die basis van outogene opleiding is, is nou wetenskaplik ondersoek. Gedagtes kan senuwee-impulse veroorsaak. As u slegs nadink oor die uitvoering van 'n sekere aktiwiteit, word daar ooreenstemmende senuwee-stimuli gevorm. As u byvoorbeeld voorstel dat u na 'n voorwerp wil reik, gee die senuweestelsel hierdie gedagte van die brein oor na die spiere in die arm, hand en vingers, wat verantwoordelik is vir die aangrypende beweging. Op hierdie manier kan selfs nuwe senuweeverbindings gevorm word en bestaande verbindings opgelei word. Baie atlete gebruik vandag byvoorbeeld hierdie kennis om hulself geestelik voor te berei vir 'n kompetisie.

As dit goed geleer en konsekwent toegepas is, kan outogene opleiding 'n ontspannende effek hê. Dit kan die sirkulasie en die outonome senuweestelsel kalmeer, die konsentrasievermoë verhoog en die prikkelbaarheid verminder. Met behulp van die opleiding kan u leer om meer stresvolle situasies en die eise van die alledaagse lewe te hanteer. Hierdie effekte kan ook die slaap verbeter, wat ook 'n positiewe uitwerking op ontspanning gedurende die dag kan hê.

Basics

Outogene opleiding is 'n vorm van self-hipnose waarin die praktisyn homself deur middel van outo-suggestie in 'n sogenaamde “oorgangstoestand” kan bring. Hierdie “oorskakeling” is die gly van die wakker toestand na 'n soort hipnotiese bewussynstoestand. In die individuele oefen-eenhede in outogene opleiding konsentreer u op sekere formules. Dit bestaan ​​uit kort, bondige sinne, soos "my regterbeen word warm". Die praktisyn probeer dit in sy geestesoog intensief visualiseer, visualiseer en voel. Die skakelaar moet na elke oefensessie gekanselleer word, wat beteken dat die 'normale' wakker toestand aktief herstel moet word.

Oefeninge

Die oefeninge van die verskillende vlakke moet met verskillende moeilikheidsvlakke vergelyk word en op mekaar voortbou. Hier is 'n kort oorsig van die oefeninge.

Die basiese vlak

Die basiese vlak vorm die basis van outogene opleiding. Aandag word gevestig op die liggaam in rus gebring, wat ook veronderstel is om geestelike ontspanning te bewerkstellig.

Beginners moet die basiese konsepte met 'n onderwyser of met behulp van 'n klankboek oefen. "Laat dit gebeur, laat dit toe" is die beginsel van outogene opleiding. Die basiese vlakoefeninge is hoofsaaklik op die outonome senuweestelsel gerig. Ses verskillende oefen-eenhede word gebruik: dit sluit oefeninge in vir swaarheid, warmte, vir die hart, asem, die sonpleks en die voorkop of die kop.

Daar word beweer dat die gewigsoefening 'n gevoel van swaarmoedigheid in die verskillende ledemate veroorsaak. Die praktisyn fokus byvoorbeeld op die regterarm deur die formule "my regterarm word swaar" te gebruik. Dit is belangrik om heeltemal los te laat en op die spesifieke liggaamsdeel te konsentreer. Op hierdie manier word elke deel van die liggaam in 'n swaar toestand geplaas totdat die hele liggaam swaar voel. Met gereelde oefening kan hierdie toestand vinniger bereik word. Die erns moet na die oefensessie opgelos word. Dit word gedoen deur u oë te ontspan, te rek, te skud en oop te maak. Die ontbinding hoef nie uitgevoer te word as die outogene opleiding as slaapritueel gebruik word nie.

Die hitte-oefening is soortgelyk aan die swaar oefening. Swaarheid word hier die gewig. Die outo-voorstel word nou "my regterarm is baie warm" genoem. Die hitteoefening moet ook opgelos word.

Die derde oefening is die asemhalingsoefening. Net so word rustige inaseming en uitaseming beoefen. Frases soos "my asem vloei baie eweredig en kalm" of "diep asem in en uit maak my baie kalm" kom in die spel.

Tydens die hartoefening luister die praktisyn baie intens na die hartritme en stel byvoorbeeld aan: "my hart klop eweredig en kalm".

Die oefening vir die sonpleks dra 'n gevoel van warmte in die middel van die liggaam uit. Hier word formules soos "my sonnetwerk uitstraal 'n strelende warmte" gebruik.

Die laaste oefening op die basiese vlak is die kop- of voorkopoefening. Die praktisyn verbeel hom 'n koel, duidelike voorkop om sy kop skoon te maak. Hierdie oefening moet nie gedoen word voordat u gaan slaap nie.

Afhangend van die aanvanklike situasie, klagtes en die gewenste effek, kan verskillende individuele formules vir elke oefening gebruik word. By 'n pasiënt met 'n hoofpyn sal die formule vir die hoofoefening byvoorbeeld anders wees as by 'n kind wat nie kan konsentreer nie. "My kop voel baie lig," kan die outosuggestie wees vir die hoofpynpasiënt; 'Ek het 'n baie gawe kop' kan die formule wees om die konsentrasie van die kind te verbeter.

Gereelde oefening verhoog die doeltreffendheid van die opleiding. 'N Oefenperiode van vyf minute per dag is voldoende sodra die prosedure intern aangeleer en geanker is.

Intermediêre vlak

Gereelde oefening op die basiese vlak is 'n voorvereiste vir die aanleer van die intermediêre vlak. Die intermediêre vlak verbind die basiese vlak met die boonste vlak. Eerstens word die basiese vlak uitgevoer om 'n ontspanningstoestand te bewerkstellig. Sogenaamde formule-resolusies word dan op die intermediêre vlak gebruik. Dit word kort en bondig geformuleer. Dit is die beste om dit aanvanklik met die hulp van 'n onderwyser te doen. Byvoorbeeld, as dit kom by geestelike voorbereiding vir 'n sielkundig uitdagende situasie, kan formules soos "ek bly kalm en ontspanne" of "ek laat niks toe dat my ontstel word nie, gebruik word. Hierdie vonnisse word as boodskappe aan die onderbewuste gestuur. Die formules moet altyd individueel gepas, positief wees en in die hede geformuleer word, byvoorbeeld "Ek is kalm en ontspanne" in plaas van "Ek sal nie opgewonde wees nie".

Hoërskool

Bemeestering van die basiese en intermediêre vlak is 'n voorvereiste vir die voltooiing van die boonste vlak. Die basiese vlak moet outomaties wees sodat die praktisyn met die druk van 'n knoppie homself in 'n ontspanningsituasie kan plaas. U moet ook oefen om die formule-formasie van die intermediêre vlak te beoefen. Die eksekuteur moet in die kortste moontlike tyd in 'n toestand van diep ontspanning kan verkeer. Dan word meditasietegnieke in die hoër grade gebruik; innerlike beelde en simbole word gebruik.

Hierdie vlak van outogene opleiding is ontwerp om die praktisyns binne te laat kyk. Die werk word in sewe fases uitgevoer. Dit sluit in die aanbieding van kleure, voorwerpe, ideale waardes, oefeninge vir selfkennis of karaktervorming, prentereise na die seebodem, op 'n bergpiek en foto's vir persoonlike doelwitte. In die hoër grade is daar die grootste geleenthede om selfontwikkeling te ontwikkel. 'N Totaal van een oefensessie van hierdie oefenvlak behoort minstens twintig minute te duur.

Eerstens plaas die leerling homself in diepe ontspanning met behulp van die basiese vlak.

Die eerste fase die boonste vlak handel oor 'n kleurervaring. Met geslote oë kan die praktisyn 'n sekere kleur sien. Dit word gedoen met behulp van 'n formule, soos "'n kleur ontwikkel voor my". Hierdie formule moet ses keer herhaal word. Dit neem natuurlik 'n bietjie tyd en oefen om eintlik 'n kleur te sien. Die kleur wat dan in die geestesoog verskyn, is heeltemal individueel. Die kleurervaring behoort ongeveer vier minute te neem. Met die sin “my kleur trek terug” word die eerste fase van die boonste vlak geëindig. Dit word gevolg, soos in elke stadium, deur die hipnose-agtige toestand te onttrek deur te ontspan, te rek, te rek en die oë oop te maak.

Die tweede fase is die persepsie van voorwerpe. Dit is reeds een van die gevorderde meditasietegnieke. Die praktisyn probeer om konkrete voorwerpe, byvoorbeeld 'n blom, in die geestesoog voor te stel. Ook hier word sinne gebruik. Voorbeelde hiervan is "'n blommetjie met baie kleurvolle blomme verskyn in my geestesoog", of "ek sien 'n groot boom met kleurvolle blare in my geestesoog".

Die res van die proses stem ooreen met die eerste fase. Hier moet vier minute geoefen word.

In die derde fase die leer van ideale waardes soos liefde, geluk, vertroue of harmonie word aangeleer. Vir elke ideale waarde is daar 'n beeld wat in meditasie moet verskyn. Sinne soos "Ek sien liefde voor my oë en voel dit ook" word hiervoor gebruik.

Die vierde fase is 'n oefening in selfkennis. Vrae soos 'wie is ek' of 'wat is ek' kan hier gevra word. 'N Denkbeeldige spieël konfronteer die praktiserende persoon met homself, byvoorbeeld kan verkeerde eetgewoontes aangespreek word deur formules soos "gesonde eetgewoontes is baie belangrik vir my".

Fases vyf en ses is meditatiewe prentereise na verskillende plekke, na die seebodem of na 'n bergtop.

Fase sewe vereis baie oefening. Hier kan baie individuele foto's van binne gemaak word. As daar stresvolle of selfs angsveroorsakende beelde verskyn, word die oefening onmiddellik gestaak.

Na elke fase is dit belangrik om die oefening te onttrek deur u oë te rek, te ontspan en oop te maak, anders sal die oefening in 'n slaperige toestand bly.

Postuur tydens outogene opleiding

Dit is belangrik dat die liggaamshouding gemaklik is wanneer u oefen. Die eenvoudigste liggaamshouding lê op u rug. Ander tradisionele houdings is die houding van die leunstoel en die houding van die koetsbestuurder, wat Johannes Heinrich Schultz ontwikkel het. In hierdie oefening hou u effens gebuig vooroor op die stoel, die elmboë of hande op u dye. Albei voete is stewig op die vloer.

Sodra dit bemeester is, kan outogene opleiding oral gebruik word. Op die bus, in die tram, terwyl u by die kasregister of in die wagkamer wag. 'N Sekere liggaamshouding is hier nie meer belangrik nie.

Wie help outogene opleiding?

Almal kan leer oor outogene opleiding. Deur eenvoudig die basiese vlak te bemeester, word dit makliker om aan die alledaagse vereistes te voldoen, dit is makliker om af te skakel, en 'n algemene gevoel van welstand ontstaan. Op die intermediêre vlak word daarna persoonlike doelwitte nagestreef, wat beteken dat daar byvoorbeeld met outo-suggestie gewerk kan word aan direkte vrees- of konsentrasieversteurings. Die boonste vlak bied ook instrumente vir selfkennis, probleemoplossing en persoonlike ontwikkeling.

Outogene opleiding is geskik vir kinders, adolessente en volwassenes tot die ouderdom. Hierdie vorm van ontspanning word gebruik vir angs, vir pynbehandeling, vir slaap- en konsentrasieversteurings, vir verslawing, vir stres en talle fisieke siektes, soos prikkelbare dermsindroom, maagprobleme, buikpyn, periodieke pyn, diabetes, hormonale afwykings, tydens menopouse en nog baie meer. meer.

Outogene opleiding is een van die algemeenste, algemeen erkende ontspanningsprosedures in Duitsland. Intussen is daar enkele studies en studies oor die effek wat bevestig dat die prosedure effektief is, veral vir sekere fisieke klagtes. Aangesien die data egter nog nie voldoende is om die opleiding wetenskaplik te erken nie, word dit steeds as 'n alternatiewe mediese prosedure beskou. Nietemin word die koste hiervoor nou of geheel of gedeeltelik deur baie gesondheidsversekeringsmaatskappye oorgeneem.

Kontra

Outogene opleiding moet nie gebruik word vir sekere siektes soos epilepsie, hartsiektes en geestesiektes nie. Enigiemand wat hierdie prosedure wil aanleer, moet vooraf die dokter wat daarvoor verantwoordelik is, raadpleeg. (sw, kh)

Inligting oor skrywers en bronne

Hierdie teks stem ooreen met die vereistes van die mediese literatuur, mediese riglyne en huidige studies en is deur mediese dokters nagegaan.

Susanne Waschke, Barbara Schindewolf-Lensch

swel:

  • Dr. Med. Bernt Hoffmann: Handbuch Autogenes Training, Deutscher Taschenbuch Verlag, 20ste druk, 2017
  • Prof. Dr. Dietrich Langen, prof. Karl Mann: Autogenous Training, GU 2005
  • Hartmut Kraft: Autogenic Training: Fundamentals, Technology, Application, Medical Scientific Publishing Company (MWV) 2015
  • Meditasie vir beginners: meditasie en outogene opleiding vir maksimale ontspanning en selfgenesing, Vital Experts, 2019


Video: Relaxing Cafe Music - Jazz u0026 Bossa Nova Instrumental Music For Study,Work,Relax - Background Music (Februarie 2023).